15/10/18  Tin tức - Sự kiện  108
Thực hiện chương trình công tác Đội và Phong trào Thiếu nhi năm học 2018-2019
 18/01/18  Đội TNTP Hồ Chí Minh  135
Thực hiện Công văn số 462/PGD&ĐT ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum về việc "Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn thành phố năm 2017”.
 18/01/18  Đội TNTP Hồ Chí Minh  130
Thực hiện công văn số 434/PGD&ĐT-CM ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT về việc “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017”;