26/10/16  Giới thiệu  415
Trần Quốc Toản sinh năm 1267, được phong Hoài Văn hầu khi mới 15 tuổi.