15/01/18  Thông báo từ Sở  112
Thực hiện công văn số 49/HĐĐ ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Đội thành phố Kon Tum Về việc “Tổ chức Đại hội Liên đội và đăng ký thời gian tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2017-2018”.